برچسب: UPC

شناسایی بارکدها

بارکد چیست؟ بارکد تقریباً در تمام بخش‌های زندگی ما وجود دارد, بیمارستان‌ها، فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها، مغازه‌ها، سازمان‌ها و حتی در خانه خودمان! بارکد تقریباً به‌عنوان بخشی از زندگی روزمره ما موردقبول همه قرارگرفته اما واقعاً...