برچسب: Near field Communications

تراکنش سریع و ایمن در زنجیره‌تامین با NFC

      مقدمه خرید و انجام تراکنش‌های مالی سریع و ایمن از مهم‌ترین عوامل یک زنجیره‌تامین با تراکنش‌های مالی بسیار زیاد است. اگر در یک زنجیره‌تامین شکست یا تأخیرهای زیادی هنگام این‌گونه تراکنش‌ها...