برچسب: ICT

فصل سوم:گزارش تخصصی

آشنایی با اینترنت اشیاء آشنایی با اینترنت اشیاء چکیده: ظهور اینترنت، تحولی بزرگ در جهان ایجاد کرده‌است و با توجه به میزان استقبال مردم از آن، فعالان حوزه تکنولوژی و فناوری  به فکر استفاده...