برچسب: GS1 EDI

GS1 EDI (بخش دوم)

  مقدمه: حتماً پس از مطالعه این محتوا شما خواهید توانست EDI و اصول آن را توصیف نموده و مفاهیم کسب‌وکار و قسمت‌های فنی GS1 EDI در بهداشت و درمان را شرح دهید. همچنین...