برچسب: GDSN

پیاده‌سازی قلم تجاری GDSN 3.X

      مقدمه کاربران تجاری که در حال پیادهسازی یا کار با GDSN هستند، ممکن است از این سند برای تکمیل استانداردهای رسمی GDSN باراهنمایی‌های بیشتر، استفاده کنند. این مقاله به‌طور عمده کاربران...

معرفی خدمات ارائه‌شده توسط GS1

    مقدمه GS1 مجموعه‌ای از خدمات و ابزار برای پذیرش استانداردهای ساده‌تر و تأثیرگذارتر برای کسب‌وکار شمارا ارائه می‌دهد. این‌که آیا شما یک شرکت کوچک هستید یا چندملیتی بزرگ، خدمات GS1 می‌تواند به...

بخشی از استانداردهای به اشتراک‌گذاری اطلاعات GS1

  مقدمه به اشتراک‌گذاری اطلاعات در زنجیره‌تامین به‌عنوان یک عامل هماهنگ ساز ذینفعان از اهمیت به سزایی برخوردار است. طبیعی است که اگر استاندارد واحدی در سطح جهانی برای تبادل اطلاعات وجود نداشته باشد...