برچسب: Epc

مدیریت موجودی در شرکتهای تولیدکننده پوشاک Levi Strauss و I.T.’S. International با استفاده از EPC/RFID GS1_

  استفاده از EPC/RFID در مدیریت موجودی شرکت Levi Strauss آشنایی با شرکت Levi Strauss شرکت شلوار جین Levi’s  بانام تجاری Levi Strauss & Co، تولیدکننده شلوارهای جین آبی است که حدود ۱۵۰ سال...

فصل چهارم: ترجمه مقالات علمی

مقدمه ای بر شناسایی دارایی شخصی(ثابت) مقدمه ای بر شناسایی دارایی شخصی(ثابت) چکیده امروزه با گسترش صنعت و فراملیتی شدن شرکت‌ها و سازمان‌ها، بحث شناسایی و ردیابی اموال و دارایی‌های از اهمیت خاصی برخوردار...