برچسب: EDI

GS1 EDI (بخش دوم)

  مقدمه: حتماً پس از مطالعه این محتوا شما خواهید توانست EDI و اصول آن را توصیف نموده و مفاهیم کسب‌وکار و قسمت‌های فنی GS1 EDI در بهداشت و درمان را شرح دهید. همچنین...

استاندارد GS1EDI چیست؟

مقدمه امروزه اینترنت با مجموعه‌ای از سرورها در گستره جهان، سوئیچ‌های ارتباطاتی و شبکه‌هـای کوچـک و بـزرگ کـامپیوتری، جهانی به هم متصل را پدید آورده است. وب به‌عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌های دسترسی به...

مبادله الکترونیکی داده‌ها (EDI) با استفاده از استانداردهای GS1

  مقدمه امروزه شبکه‌های ارتباطی در سراسر جهان به‌سرعت گسترش می‌یابند. بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، در حال ایجاد شبکه‌های متعدد ملی هستند که موجب تسهیل تجارت و افزایش قدرت و رقابت خواهد شد. این...

فصل اول: مقالات علمی و تخصصی

کدینگ پیش درآمدی بر ساختار مدیریت منابع در زنجیره تامین تحلیلی بر مدیریت زنجیره تامین نظامی آمریکا و تبیین عوامل تاثیر گذار بر آن کلید گشایش در لجستیک و مدیریت محموله ها در زنجیره...