برچسب: Block chain

Block chain و آینده GS1

    مقدمه سازمان جهانی استاندارد GS1 همیشه به دنبال راه‌حل‌های جدید برای مدیریت جریان اطلاعات در زنجیره تأمین است و همواره خود را به‌روز نگاه می‌دارد. GS1 در سال‌های اخیر کارگروه‌هایی برای توسعه...