برچسب: کلیدهای شناسایی

استانداردهای شناسایی GS1 در حمل‌ونقل

  (قسمت دوم)     مقدمه: استانداردهای شناسایی GS1 که بانام کلیدهای شناسایی GS1 شناخته میشوند به‌وسیله برقراری ارتباط بین جریان‌های فیزیکی کالا و خدمات به جریان اطلاعات، ارزش ایجاد میکند. صنعت حمل‌ونقل و...

استانداردهای شناسایی GS1 در حمل و نقل

  مقدمه: سیستم GS1 یک سیستم پرکاربرد از استانداردهای زنجیره‌تامین در جهان است و شامل استانداردها، دستورالعمل‌ها، راه‌حل‌ها و خدمات ایجادشده در فرآیندهای رسمی و همکاری است. سیستم GS1 سیستم یکپارچهای از استانداردهای جهانی...