برچسب: کدگذاری

ارزش کاتالوگینگ اقلام

  مقدمه همواره صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های تولیدی و خدماتی از مدیران خود این انتظار رادارند که با کمترین امکانات، بیشترین راندمان سازمان را ارائه دهند. برای انجام این مهم مدیران می‌بایست با...