برچسب: پنج نیروی تحلیل پورتر

اثرات مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (E-SCM) بر صنعت خرده‌فروشی الکترونیکی

    مقدمه اینترنت، فن‌آوری اطلاعات (IT) و ارتباطات الکترونیکی، نه‌تنها فرصتهای گستردهای را در محیط رقابتی کسب‌وکار به وجود آورده است، بلکه تغییرات قابل‌توجهی نیز در فعالیتهای کسب‌وکار ایجاد نموده است؛ بنابراین، در...