برچسب: پنجره واحد تجارت

پنجره واحد تجارت و نقش GS1

    مقدمه در طی سه دهه اخیر روند جهانی‌شدن اقتصاد موجب افزایش چشمگیر تجارت بین‌المللی در سطح جهان شده است. شواهد ناظر بر این موضوع آشکار و فراوان است. به‌عنوان‌مثال صادرات کالا در...