برچسب: هوشمند سازی

هوشمند سازی بنادر و صنعت کشتیرانی

    مقدمه امروزه دو بازوی اصلی صنعت حمل‌ونقل دریایی یعنی بنادر و کشتیرانی‌ها و صنایع وابسته به آن‌ها، به‌طور مستمر در حال به‌روزرسانی و هوشمند سازی می‌باشند. زیرساخت‌های صنایع مذکور (مانند کشتی‌ها و...

سندهای موفق GS1 در حمل‌ونقل داخلی و سیستمهای هوشمند در تدارکات بندر

سندهای موفق GS1 در حمل‌ونقل داخلی و سیستمهای هوشمند در تدارکات بندر (مطالعه موردی: تدارکات بندر دریای آمریکای لاتین، شفافیت و کیفیت داده در حمل‌ونقل محصولات LG کره، بهبود توزیع با استانداردهای GS1 در...

اینترنت اشیا در لجستیک هوشمند

مقدمه طی سه دهه اخیر، مدیریت لجستیک به‌عنوان یکی از روش‌های پرکاربرد و اثرگذار در راستای کاهش قیمت تمام‌شده در سطوح بین بنگاهی و شبکه‌ای مورداستفاده سازمان‌های موفق قرارگرفته است. بنا بر تجربه کشورها...