برچسب: موفقيت سيستم رديابي، نقش مصرف‌کننده در رديابي، عوامل اجتماعي مؤثر بر سيستم رديابي

تأثیر مشتری نهایی بر پیاده‌سازی سیستم ردیابی محصولات غذایی

  چکیده مزایای پیاده‌سازی سیستم ردیابی چنان گسترده است که اکثر سازمان‌ها با آن آشنا هستند و تمایل به استفاده از آن دارند بااین‌وجود، هنوز هزینه‌های اجرای این سیستم نگرانی‌هایی را برای مدیران ایجاد...