برچسب: مسیریابی

بررسی تأثیر صنعتی ترکیب مدیریت موجودی و مسیریابی در زنجیره‌تامین

    مقدمه کل کسب‌وکار تولیدی، از استخراج مواد خام از طریق تولید در مراحل مختلف زنجیره‌تامین تا مشتری، گواهی برافزایش نیازمندی به رفتاری کارآمد است که به‌واسطه افزایش رقابت و کاهش حاشیه سود...