برچسب: مدیریت لجستیک، هوشمند سازی، اینترنت اشیا، لجستیک

اینترنت اشیا در لجستیک هوشمند

مقدمه طی سه دهه اخیر، مدیریت لجستیک به‌عنوان یکی از روش‌های پرکاربرد و اثرگذار در راستای کاهش قیمت تمام‌شده در سطوح بین بنگاهی و شبکه‌ای مورداستفاده سازمان‌های موفق قرارگرفته است. بنا بر تجربه کشورها...