برچسب: مدیریت‌زنجیره‌تامین

نقش استانداردهای GS1 در مدیریت‌زنجیره‌تامین

معرفی زنجیره‌تامین زنجیره‌تامین، زنجیره‌ای است که همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد به محصول، از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله تحویل نهایی به مصرف‌کننده را شامل می‌شود. زنجیره‌تامین شامل عناصری...