برچسب: مبادله الکترونیکی داده

کاربرد RFID در تجارت الکترونیکی

  تاریخچه تجارت الکترونیکی تجارت الکترونیکی به شیوه امروزی در دهه ۱۹۶۰ برمبنای مبادله الکترونیکی داده‌ها شکل گرفت. درواقع مبادله الکترونیک داده‌ها را می‌توان پدر تجارت الکترونیک امروزی به‌حساب آورد. طی بیست سال گذشته...