برچسب: لجستیک

چالش‌های حمل‌ونقل و لجستیک و قابلیت‌های ردیابی GS1

      مقدمه امروزه ایجاد قابلیت ردیابی توسط تأمین‌کنندگان، صاحبان نمانام‌ها، مصرف‌کنندگان و دولت‌ها افزایش‌یافته است. همان‌طور که جهانی‌شدن، همچنان به تنوع و پیچیدگی‌های زنجیره‌های تأمین می‌افزاید، نیاز به درک منشأ و مبدأ...

نقش استانداردهای GS1 در مدیریت‌زنجیره‌تامین

معرفی زنجیره‌تامین زنجیره‌تامین، زنجیره‌ای است که همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد به محصول، از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله تحویل نهایی به مصرف‌کننده را شامل می‌شود. زنجیره‌تامین شامل عناصری...

اینترنت اشیا در لجستیک هوشمند

مقدمه طی سه دهه اخیر، مدیریت لجستیک به‌عنوان یکی از روش‌های پرکاربرد و اثرگذار در راستای کاهش قیمت تمام‌شده در سطوح بین بنگاهی و شبکه‌ای مورداستفاده سازمان‌های موفق قرارگرفته است. بنا بر تجربه کشورها...