برچسب: لجستيك بهره‌ور، حمل‌ونقل ريلی كارآمد، قابليت رصد بار در لجستيك، RFID در راه‌آهن، بهره‌وری حمل‌ونقل

مطالعات موردی از كارايی استانداردهای GS1 در لجستيك ريلی

سید آمینه عالم بین چکيده حمل‌ونقل و لجستيك قطعات، كالا، مواد اوليه يا محصولات نهايي يكي از مهم‌ترین دغدغه‌های تأمین‌کنندگان و بازرگانان است. لجستيك صحيح كه كيفيت كالا را حفظ كرده، تحويل به موقع...