برچسب: لجستيك بهره‌ور، حمل‌ونقل ريلی كارآمد، قابليت رصد بار در لجستيك، RFID در راه‌آهن، بهره‌وری حمل‌ونقل

مطالعات موردی از کارایی استانداردهای GS1 در لجستیک ریلی

سید آمینه عالم بین چکیده حمل‌ونقل و لجستیک قطعات، کالا، مواد اولیه یا محصولات نهایی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تأمین‌کنندگان و بازرگانان است. لجستیک صحیح که کیفیت کالا را حفظ کرده، تحویل به موقع...