برچسب: شهر هوشمند، استاندارهای GS1، RFID، بهداشت و درمان، سلامت شهری، شهر هوشمند

کاربردهای استانداردهای GS1 در شهر هوشمند سلامت شهری هوشمند

  مقدمه مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات به‌عنوان ابزاری توانمند مهم‌ترین عامل مؤثر برافزایش کارایی و اثربخشی سازمان‌ها محسوب می‌شود. به همین دلیل صنایع مختلف به‌منظور حفظ بقای خویش در...