برچسب: سیستم شناسایی

راه‌حل‌های GS1 در صنعت بانکداری و مالی

  مقدمه ازلحاظ تاریخی، صنعت خدمات مالی فاقد استانداردهای شناسایی مالی طرفین برای برقراری ارتباط در معاملات مالی بوده است. همچنین در حال حاضر نظر بسیاری از افراد بر این است که سیستم‌های شناسایی...