برچسب: سیستم اطلاعات مدیریت

ایجاد ارزش توسط تحلیل داده‌ها

مقدمه داده‎ها می‌توانند به روش‎های مختلفی در صنایع مختلف ارزش ایجاد کنند. در این قسمت به ذکر عناوین مشترك پرداخته شده است. ایجاد شفافیت در دسترس قرار دادن داده‎ها برای ذینفعان مختلف می‌تواند ارزش...