برچسب: سیستمهای طبقه‌بندی و کدگذاری کالاها و خدمات، سیستم کدینگ GS1، کسب‌وکار الکترونیکی

نقش سیستم‌های طبقه بندی و کدگذاری کالاها و خدمات در توسعه کسب‌ و کار

  چکیده: با توجه به روند افزایشی تولید کالاها و خدمات و افزایش تنوع آن‌ها، ایجاد سیستم‌های طبقهبندی و کدگذاری استاندارد برای مدیریت صحیح اقلام ضرورت دارد. در همین راستا، سیستم‌های طبقه‌بندی و کدگذاری...