برچسب: سیستمهای طبقه‌بندی و کدگذاری کالاها و خدمات، سیستم کدینگ GS1، کسب‌وکار الکترونیکی