برچسب: سیستمهای حمل و نقل هوشمند

سندهای موفق GS1 در حمل‌ونقل داخلی و سیستمهای هوشمند در تدارکات بندر

سندهای موفق GS1 در حمل‌ونقل داخلی و سیستمهای هوشمند در تدارکات بندر (مطالعه موردی: تدارکات بندر دریای آمریکای لاتین، شفافیت و کیفیت داده در حمل‌ونقل محصولات LG کره، بهبود توزیع با استانداردهای GS1 در...