برچسب: زنجیره تامین

کاربرد RFID در تجارت الکترونیکی

  تاریخچه تجارت الکترونیکی تجارت الکترونیکی به شیوه امروزی در دهه 1960 برمبنای مبادله الکترونیکی داده‌ها شکل گرفت. درواقع مبادله الکترونیک داده‌ها را می‌توان پدر تجارت الکترونیک امروزی به‌حساب آورد. طی بیست سال گذشته...

فصل اول: مقالات علمی و تخصصی

کدینگ پیش درآمدی بر ساختار مدیریت منابع در زنجیره تامین تحلیلی بر مدیریت زنجیره تامین نظامی آمریکا و تبیین عوامل تاثیر گذار بر آن کلید گشایش در لجستیک و مدیریت محموله ها در زنجیره...

فصل دوم: مقالات علمی

مدلی برای قابلیت ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره تامین آلودگی اطلاعات و ضرورت مقابله با آن در سازمان ها برنامه ریزی منابع سازمان و کیفیت داده های اصلی مدلی برای قابلیت ردیابی و...