برچسب: زنجیره تأمین بهداشت، IT، بهداشت، مواد، اطلاعات و روند فرآیند، استانداردهای داده GS1.

استانداردهای داده در عملیات زنجیره تامین بهداشت

  چکیده در این مقاله چالش‌ها و مزایای مرتبط با اتخاذ استانداردهای داده زنجیره تأمین بهداشت در محیط بیمارستان ارائه‌شده است. در صنعت مراقبت‌های بهداشتی استفاده از استانداردهای مشترک داده برای شناسایی مکان‌های تحویل...