برچسب: زنجیره‌تامین، شناسايي و قابليت رديابي،GS1، ISO 21849

ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره‌تامین

  مقدمه افزایش جمعیت و برقراری کانال‌های ارتباطی بین جوامع که افزایش تقاضا را به همراه داشت از یک‌سو و توسعه تکنولوژی‌ها و تولید انبوه، توسعه تجهیزات و روش‌های حمل‌ونقل از سوی دیگر و...