برچسب: ردیابی ناوگان، امواج رادیویی RFID، حمل‌ونقل ریلی، ‌مدیریت ناوگان، مدیریت بهره‌برداری، تجارت الکترونیکی

GS1 و بهبود ایمنی و بهره‌وری در صنعت راه‌آهن

  تاریخچه RFID تکنولوژی RFID اولین بار در جنگ جهانی ۱۹۴۵ برای تشخیص هواپیماهای دشمن از دوست استفاده شد و IFF نام داشت. این تکنولوژی توسط شرکتهای بسیار بزرگی مانند Walmart و MCDonald و...