برچسب: رديابي

استفاده از تکنولوژی RFID در صنعت بهداشت و درمان

    مقدمه RFID Radio Frequency Identification) ) به معنی ابزار تشخیص امواج رادیویی است. در حقیقت RFID یک دستگاه الکترونیکی کوچک است. برای روشن‌تر شدن مطلب میتوان گفت دستگاه RFID کاربردی شبیه بارکد و نوارهای مغناطیسی نصب‌شده روی کارت‌های...