برچسب: رديابي، GS1 EPC/RFID، Omni-Channel،

استاندارد‌های GS1 در صنعت پوشاک

 مقدمه بعد از صنایع غذایی، صنایع پوشاک یکی از باسابقه‌ترین و قدیمی‌ترین صنایع است. صنعت پوشاک یکی از نیازهای اولیه و اساسی انسان را برآورد می‌سازد. این صنعت در طول گذر زمان دستخوش تغییرات...