برچسب: دارایی شخصی

فصل چهارم: ترجمه مقالات علمی

مقدمه ای بر شناسایی دارایی شخصی(ثابت) مقدمه ای بر شناسایی دارایی شخصی(ثابت) چکيده امروزه با گسترش صنعت و فرامليتي شدن شركت‌ها و سازمان‌ها، بحث شناسايي و رديابي اموال و دارايي‌هاي از اهميت خاصي برخوردار...