برچسب: خرده‌فروشی، خواروبارفروشی، زنجیره تأمین، GS1، والمارت

استانداردهای GS1 در خرده‌فروشی‌ها

  مقدمه خرده‌فروشان، انبارداران، توزیعکنندگان، تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان برای اداره کارآمدتر کسب‌وکارشان، اطمینان از دقت اطلاعات محصول و حداقل سازی هزینه ها به استانداردهای GS1 متکی هستند. استانداردهای GS1 نه‌تنها امکان تحقق این نتایج...