برچسب: حمل‌ونقل

چالش‌های حمل‌ونقل و لجستیک و قابلیت‌های ردیابی GS1

      مقدمه امروزه ایجاد قابلیت ردیابی توسط تأمین‌کنندگان، صاحبان نمانام‌ها، مصرف‌کنندگان و دولت‌ها افزایش‌یافته است. همان‌طور که جهانی‌شدن، همچنان به تنوع و پیچیدگی‌های زنجیره‌های تأمین می‌افزاید، نیاز به درک منشأ و مبدأ...