برچسب: جستجوي هوشمند GS1، استاندارد GS1، سئو، واژگان GS1

جستجوي هوشمند GS1 (GS1 Smart Search) چيست؟

    مقدمه داده محصول به اطلاعاتی گفته مي‌شود که محصول را توصیف می‌کند؛ مانند نام محصول، اندازه فیزیکی، ترکیبات، موارد استفاده و غیره . داده ساختاریافته به داده‌ای گفته می‌شود که ويژگي‌هاي محصول...