برچسب: تگ RFID

فصل سوم:ترجمه مقالات علمی

ارزیابی تکنیک های شناسایی محصول با تلفن همراه قابلیت ردیابی در زنجیره تامین غذا و خوراک ارزیابی تکنیک های شناسایی محصول با تلفن همراه چکيده محصولات و كالاهاي مصرفي از دو طريق اينترنتي و...