برچسب: تکنولوژی API

همه‌چیز درباره GS1 Cloud

  مقدمه: Big Picture یک برنامه بلندمدت برای افزایش بهره‌وری سرویس‌های GS1 است که چشم‌اندازهای بلندمدت ده‌ساله برای آن در نظر دارد. همچنین اهداف کوتاه‌مدت یک، دو و سه‌ساله نیز تعریف کرده است. برای...