برچسب: تبادل الکترونیکی داده

بخشی از استانداردهای به اشتراک‌گذاری اطلاعات GS1

  مقدمه به اشتراک‌گذاری اطلاعات در زنجیره‌تامین به‌عنوان یک عامل هماهنگ ساز ذینفعان از اهمیت به سزایی برخوردار است. طبیعی است که اگر استاندارد واحدی در سطح جهانی برای تبادل اطلاعات وجود نداشته باشد...