برچسب: بلاک‌چین،block chain، صنایع غذایی، کاربرد GS1 در بلاک‌چین

فناوری بلاک‌چین در صنایع غذایی

معرفی بلاک‌چین بلاک‌چین اختراعی برجسته و مبتکرانه است؛ زاییده فکر یک فرد یا گروهی از افراد که بانام مستعار ساتوشی ناکاموتو شناخته می‌شوند؛ اما از آن زمان که بلاک‌چین برای اولین بار معرفی شد، این فناوری به...