برچسب: بسته‌بندی اکتیو، بسته‌بندی هوشمند، محصولات کشاورزی، محصولات دامی، ردیابی.

کاربرد استاندارد GS1 در صنعت بسته‌بندی و ردیابی محصولات کشاورزی

  مقدمه وجود تقاضا برای محصولات گوشتی سالم و ایمن وابستگی به تکنولوژیها و مواد بستهبندی را به وجود آورده است. از دلایل اصلی برای بسته‌بندی محصولات تازه و فرآوری شده گوشتی جلوگیری از...