برچسب: بانک داده جهانی GS1

دریافت گواهی Activate-grade GS1

چکیده استانداردهای GS1 کاربردها و مزایای فراوانی در سطح ملی و بین‌المللی برای سازمان‌های عضو خود ایجاد می‌نماید. یکی از مهم‌ترین مزایای GS1 در سطح بین‌المللی، اتصال به بانک داده جهانی GS1 است که...