برچسب: اینترنت اشیاء

انقلاب صنعتی چهارم در صنعت و GS1

      مقدمه انقلاب صنعتی چهارم را می‌توان با گسترده‌ای از فناوری‌های نوین تعریف نمود. این انقلاب، جهان‌های فیزیکی، دیجیتالی و زیستی را به یکدیگر جوش داده و بر همه رشته‌ها، اقتصاد و...

فصل سوم:گزارش تخصصی

آشنایی با اینترنت اشیاء آشنایی با اینترنت اشیاء چکیده: ظهور اینترنت، تحولی بزرگ در جهان ایجاد کرده‌است و با توجه به میزان استقبال مردم از آن، فعالان حوزه تکنولوژی و فناوری  به فکر استفاده...