برچسب: اینترنت اشیا، انقلاب صنعتی چهارم، یکپارچگی مؤلفه‌های اینترنت اشیا، شبکه هوشمند

انقلاب صنعتی چهارم و اینترنت اشیا

مقدمه دسترسی به اطلاعات در هر جا و هرمکانی توسط فناوری نوین اینترنت اشیا می‌تواند امکان‌پذیر باشد. امروزه به لطف اینترنت اشیا، مدیریت و کنترل تجهیزات به‌سادگی و بدون صرف هزینه‌های اضافی و صرفه‌جویی...