برچسب: انقلاب صنعتي چهارم، اينترنت چيزها، داده‌ها و خدمات، سامانه‌های نهفته، سامانه فيزيكي- مجازي.

انقلاب صنعتي چهارم؛ توليد هوشمند براي آينده (بخش پاياني)

مقدمه فرآیندهای تولید فیزیکی – مجازی، ماشین‌های هوشمندی را فراهم کرده است تا سیستم‌های تدارکات و تسهیلات تولید موجب ترکیب بی‌همتایی برمبنای فن‌آوری اطلاعات و تولیدات شبکه‌ای باشند. یکی از پروژه‌های ده‌گانه آینده‌نگر که...

انقلاب صنعتي چهارم؛ توليد هوشمند براي آينده (بخش اول)

  مقدمه فرآیندهای تولید فیزیکی – مجازی، ماشین‌های هوشمندی را فراهم کرده است تا سیستم‌های تدارکات و تسهیلات تولید موجب ترکیب بی‌همتایی برمبنای فن‌آوری اطلاعات و تولیدات شبکه‌ای باشند. یکی از پروژه‌های ده‌گانه آینده‌نگر...