برچسب: استاندارد بین‌المللی ردیابی

آشنایی با استانداردهای GS1 در ردیابی

چگونه GS1 می‌تواند ردیابی یک محصول در سراسر زنجیره تأمین را امکان‌پذیر نماید     مقدمه: در زنجیره پیچیده تأمین امروزی ردیابی و ره‌گیری یک محصول برای تضمین سلامت و ایمنی مصرف‌کننده، برنامه‌ریزی‌های لجستیکی...