برچسب: استاندارد‌هاي GS1

پنجره واحد تجارت و نقش GS1

    مقدمه در طی سه دهه اخیر روند جهانی‌شدن اقتصاد موجب افزایش چشمگیر تجارت بین‌المللی در سطح جهان شده است. شواهد ناظر بر این موضوع آشکار و فراوان است. به‌عنوان‌مثال صادرات کالا در...

استفاده از تکنولوژی RFID در صنعت بهداشت و درمان

    مقدمه RFID Radio Frequency Identification) ) به معنی ابزار تشخیص امواج رادیویی است. در حقیقت RFID یک دستگاه الکترونیکی کوچک است. برای روشن‌تر شدن مطلب میتوان گفت دستگاه RFID کاربردی شبیه بارکد و نوارهای مغناطیسی نصب‌شده روی کارت‌های...

استفاده از تکنولوژی EPC/RFID برای مدیریت زنجیره تأمین مواد غذایی

مقدمه استاندارد‌های GS1 یکی از پرکاربردترین استاندارد‌ها در زنجیره‌های تأمین است که موردقبول اکثر کشور‌ها قرارگرفته و تبدیل به زبان مشترک کسب‌وکار شده است. یکی از استانداردهایی که در این سازمان توسعه و ترویج‌شده...