برچسب: استاندارد‌هاي GS1 مقدمه

هوشمند سازی بنادر و صنعت کشتیرانی

    مقدمه امروزه دو بازوی اصلی صنعت حمل‌ونقل دریایی یعنی بنادر و کشتیرانی‌ها و صنایع وابسته به آن‌ها، به‌طور مستمر در حال به‌روزرسانی و هوشمند سازی می‌باشند. زیرساخت‌های صنایع مذکور (مانند کشتی‌ها و...