برچسب: استانداردهای GS1، مدیریت دارایی، RFID، EPC، حمل‌ونقل، RTI.

ایجاد ارزش در مدیریت دارایی با استفاده از استانداردهای GS1

  ۱. مقدمه مدیریت دارایی‌ به مجموعه‌ای از سیستم‌ها و فرآیندهای روشمند برای نگهداری، به‌کارگیری و توسعه دارایی‌های یک‌نهاد، شرکت یا گروه، اطلاق می‌گردد. در این چارچوب عموماً روش‌های مهندسی، با تجربیات و تئوری‌های اقتصادی ترکیب می‌شوند و  با تکمیل...