برچسب: استانداردهای جهانی

Block chain و آینده GS1

    مقدمه سازمان جهانی استاندارد GS1 همیشه به دنبال راه‌حل‌های جدید برای مدیریت جریان اطلاعات در زنجیره تأمین است و همواره خود را به‌روز نگاه می‌دارد. GS1 در سال‌های اخیر کارگروه‌هایی برای توسعه...

نمونه‌های کاربردی، نتایج استفاده از استانداردهای ردیابی GS1

مقدمه: مسیر اعتماد و شفاف‌سازی از استاندارد‌های GS1 می‌گذرد. استاندارد‌های GS1 برای ساختن فردای بهتر است. یک کشاورز را تصور کنید که در حال برداشت محصول و بسته‌بندی آن است. تصور کنید، که کشاورز...

فرآیند مدیریت استانداردهای جهانی GSMP

  مقدمه متن به‌منظور مشارکت هرچه بیشتر GS1 ایران در زمینه توسعه، تدوین و اصلاح استانداردهای موجود لازم است سازوکاری برای همکاری با سایر MO ها وجود داشته باشد. این امر از طریق GSMP...

بخشی از استانداردهای به اشتراک‌گذاری اطلاعات GS1

  مقدمه به اشتراک‌گذاری اطلاعات در زنجیره‌تامین به‌عنوان یک عامل هماهنگ ساز ذینفعان از اهمیت به سزایی برخوردار است. طبیعی است که اگر استاندارد واحدی در سطح جهانی برای تبادل اطلاعات وجود نداشته باشد...