برچسب: آبفا و محیط‌زیست، RFID، ردیابی و رهگیری

کاربردهای استاندارد GS1 در سازمان آبفا و محیط‌ زیست

    مقدمه GS1 چهار استاندارد کاربردی اصلی در حوزه‌های شناسایی، ثبت و ضبط، به اشتراک‌گذاری و به‌کارگیری دارد. تمامی موجودیت‌های یک سازمان یا صنعت به‌صورت منحصربه‌فرد با استفاده از کلیدهای شناسایی GS1 شناسایی...